Zprávy Bernartice

V sobotu 9. dubna 2016 proběhl farní zájezd do Dobré Vody u Nových Hradů, Nových Hradů a Třeboně

Program:

  • Dobrá Voda – mše svatá a prohlídka poutního místa se Svatou bránou
  • Nové Hrady – prohlídka kláštera Božího milosrdenství
  • Třeboň – prohlídka pivovaru s ochutnávkou a s obědem v pivovarské restauraci

Duchovní doprovod P. Mikuláš a P. Pius


Jako každý rok i letos se konalo v kostele sv. Martina v Bernarticích Vánoční zpívání.


V sobotu 9. ledna 2016 v kostele sv. Martina proběhl novoroční koncert skupiny Fantom a Milevského dětského sboru.


Na věčnost odešel náš pastýř Mons. Jiří Paďour OFMCap – Parte Mons Paďour


Stříbrné větry přinesly radost i peníze

Druhou adventní neděli se konal v kostele sv. Martina v Bernarticích adventní koncert souboru Stříbrné větry pod vedením Barbory Kolískové. Zazněly písně z barokních kancionálů, skladby z jižní Ameriky a několik koled a roztomilostí, které mladí umělci rádi zpívají. Koncert navštívilo asi osmdesát nadšených posluchačů, na dobrovolném vstupném se vybralo 5.150,- Kč. Koncert byl uskutečněn pro Farní charitu Milevsko, výtěžek  bude použit na dofinancování služeb prevence. Milevská charita má v této oblasti dva projekty: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi – klub Fanouš, kde se dětem a mladým lidem do 26 let nabízí bezpečný prostor jako alternativa života na ulici. Dalším projektem je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Rozárka, tam hledají radu a pomoc  rodiny, které se dostaly do nepříznivé situace. V rámci této služby je provozován i charitní šatník, který je hojně navštěvován. Mladým umělcům patří velké poděkování, protože své vystoupení pojali jako benefici, tedy bez nároku na odměnu. Charitě pomohli a všem posluchačům přinesli radost a adventní ztišení v nedělním odpoledni.