Veselíčko

V roce 2015 začala první část opravy střechy kostela Sv. Anny ve Veselíčku. Cena první etapy je 250 000,- Kč z čehož 200 000,- Kč je hrazeno z dotací Ministerstva kultury a 50 000,- Kč z prostředků farnosti. Celková částka opravy celé střechy bude 2 220 372,- Kč.

Na opravu střechy je možno přispět na účet farnosti 26 00 10 19 20 /2010